Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy AED DAN
(Instruktor Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej DAN)


Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków (oraz osób zawodowo związanych z nurkowaniem) technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Dodatkowo kurs jest powtórzeniem procedur pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).
 
Wymagania wstępne:
•   kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR), zalecany EFR
 
Czego się nauczysz:
 
•   rozpoznawać oznaki nagłego zatrzymania krążenia.
•   prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie przygotowywania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
•   prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
•   obsługiwać i konserwować AED.
 
Program, jako jeden z niewielu, został zaaprobowany przez czołowych producentów AED.
 

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj