Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy HMLI DAN
(Instruktor Pierwszej Pomocy w Urazach Spowodowanych przez Zwierzęta i Rośliny Morskie DAN)


Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.
 
Wymagania wstępne:
•  kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR), zalecany EFR
 
Czego się nauczysz (część teoretyczna):
 
•   Co to jest DAN?
•   Urazy spowodowane niebezpiecznym podwodnym życiem
•   Oznaki urazów spowodowanych niebezpiecznym podwodnym życiem
•   Typy urazów spowodowanych niebezpiecznym podwodnym życiem
•   Procedury pierwszej pomocy
•   Zapobieganiem urazom spowodowanym przez niebezpieczne życie
 
Czego się nauczysz (część praktyczna):
 
•   Ocena bezpieczeństwa
•   Wstępna ocena z podstawową pierwszą pomocą
•   BLS z użyciem tlenu
•   Udzielanie pomocy z użyciem AED
•   Tamowanie zewnętrznego krwawienia
•   Postępowanie przy wstrząsach
•   Postępowanie przy ranach
•   Techniki miejscowego ucisku
•   Plan ratunkowy
 
Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries.

Certyfikat ważny jest 24 miesiące.
 
Czas trwania kursu: 4 godziny.
 

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj