Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy ON-SITE NEURO DAN
(Instruktor Badania Neurologicznego dla Nurków DAN)


Kurs On-Site Neurological Assessment for Divers, jest zaawansowanym programem dla tych, którzy ukończyli kurs DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries w przeciągu ostatnich dwóch lat (24 miesięcy). Jego założeniem jest nauczenie Ratowników Tlenowych DAN jak przeprowadzać Badanie Neurologiczne dla Nurków.
 
Wymagania wstępne:
•   kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR), zalecany EFR
•   kurs DAN Oxygen Provider
 
Cele kursu:
 
Cele kursu Kurs DAN On-Site Neurological Assessment for Divers Provider (“DAN On-Site Neuro Provider”) został stworzony aby:

1.    Odświeżyć wiedzę o oznakach i symptomach urazów nurkowych
2.    Ratownik był w stanie określić, kiedy wskazane jest przeprowadzenie badania neurologicznego
3.    Ratownik był w stanie przeprowadzić badanie neurologiczne
 
Cele nauki:
 
Pod koniec kursu DAN On-Site Neurological Assessment for Divers uczestnicy będą w stanie:
1.    Zidentyfikować objawy Zespołu Zaburzeń Dekompresyjnych (DCI)
2.    Przeprowadzić wywiad medyczny oraz zebrać historię nurkowania, aby orzec, czy wskazane jest przeprowadzenie badania neurologicznego
3.    Używać Tabliczki Badania Neurologicznego w celu przeprowadzenia badania neurologicznego dla nurków
 

 

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj