Opis Egzaminu Instruktorskiego (IE)

Aby uzyskać certyfikat PADI OWSI musisz zaliczyć Egzamin Instruktorski PADI (PADI IE). PADI IE jest programem oceniającym, który sprawdza poziom zdolności szkoleniowych kandydatów na instruktorów, ich wiedzę teoretyczną z zakresu nurkowania, umiejętności nurkowe, rozumienie Systemu PADI, a także rodzaj postawy i stopień profesjonalizmu. Ocena ta ma na celu określenie czy kandydat jest wystarczająco dobrze przygotowany, aby spełniać standardy wymagane na Instruktora PADIOWSI.

Egzaminy PADI IE trwają przez dwa dni i mają formę ustandaryzowanej oceny, opierającej się na obiektywnych kryteriach i są przeprowadzane przez Egzaminatorów PADI.

Egzamin składa się z następujących elementów:

1. Egzamin z teorii nurkowania

Pisemne egzaminy z teorii nurkowania składają się z następujących części: Fizyka, Fizjologia, Tabele RPD, Umiejętności i środowisko, Sprzęt. Każda część zawiera 12 pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć teorię nurkowania, należy zdać każdą z części na minimum 75%. Maksymalny czas przeznaczony na ukończenie wszystkich pięciu części zawierających łącznie 60 pytań wynosi półtorej godziny. W przypadku nie zaliczenia jednej z części, istnieje możliwość poprawki. Poprawkę można pisać tylko z jednej części (zawierającej 12 pytań), a na jej ukończenie kandydat ma maksymalnie 30 minut. Aby zdać poprawkę, również należy uzyskać minimum 75%. Nie zaliczenie dwóch lub więcej części skutkuje nie uzyskaniem certyfikacji na niniejszym IE.

2. Egzamin System, standardy i procedury PADI

Jest to egzamin tzw. “otwartej książki”, gdyż dozwolone jest korzystanie z Manuala instruktorskiego PADI (wersja książkowa lub elektroniczna) oraz Workbooka kandydata na Instruktora PADI lub Przewodnika szkoleniowego kursów PADI. Egzamin składa się z 50 pytań typu prawda/fałsz oraz pytań wielokrotnego wyboru. Na napisanie egzaminu kandydat ma maksymalnie półtorej godziny. Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75%, nie ma tu niestety możliwości poprawki. Uzyskanie wyniku poniżej 75% uniemożliwia zaliczenie Egzaminu Instruktorskiego IE.

3. Wykłady

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch tematów teoretycznych z kursów PADI. Jeżeli kandydat nie zaliczy pierwszego wykładu, drugi temat staje się twoim wykładem poprawkowym. Aby zaliczyć pierwszy wykład, należy otrzymać ocenę minimum 3.5. Ocena poniżej 3.5 oznacza nie zaliczenie wykładu i tu istnieje możliwość wcześniej omówionej poprawki. Aby zaliczyć poprawkowy wykład, należy również uzyskać ocenę minimum 3.5. Uzyskanie oceny poniżej 3.5 z wykładu poprawkowego powoduje nie zaliczenie IE.

4. Prezentacje szkoleniowe na wodach basenopodobnych

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch umiejętności z kursów PADI. Będzie to prezentacja szkoleniowa podczas której kandydat musi zademonstrować umiejętność, której wykonania będzie uczył kursantów. Możesz skorzystać z pomocy jednego asystenta szkoleniowego celem lepszej kontroli nad grupą i/lub zademonstrowania umiejętności wymagającej udziału dwóch osób. Jeżeli kandydat nie zaliczy pierwszej umiejętności w ramach poprawy będzie demonstrował drugą. Aby zaliczyć pierwszą prezentację, należy otrzymać wynik minimum 3.4. Wynik poniżej 3.4 oznacza nie zaliczenie umiejętności i tu istnieje możliwość wcześniej omówionej poprawki. Aby zaliczyć poprawkową prezentacje, należy również uzyskać ocenę minimum 3.4. Uzyskanie oceny poniżej 3.4 z umiejętności poprawkowej powoduje nie zaliczenie IE.

5. Seria umiejętności na wodach basenopodobnych

Aby pokazać mistrzostwo swoich umiejętności nurkowych będziesz poproszony o zademonstrowanie pięciu umiejętności z kursów PADI. Stopień opanowania tych umiejętności jest oceniany w oparciu o kryteria demonstracji znajdujące się na Tabliczce oceny PADI dla wód basenopodobnych.

a. Aby zaliczyć serię umiejętności, należy uzyskać łącznie minimum 17 punktów za wszystkie umiejętności przy czym za każdą z nich musisz uzyskać nie mniej niż wynik 3.0

b. Jeżeli kandydat uzyska za jedną umiejętność mniej niż 3.0 punkty, ale łączna liczba punktów będzie wynosić 17, kandydat będzie miał możliwość poprawienia tej jednej umiejętności.

c. Jeżeli kandydat uzyska mniej niż 17 punktów łącznie za całą serię umiejętności, będzie miał możliwość poprawienia wszystkich pięć umiejętności.

d. Uzyskanie liczby punktów wynoszącej 1.0 lub 2.0 za dwie lub więcej umiejętności lub nie zaliczenie poprawki oznacza nie zaliczenie egzaminu instruktorskiego PADI.

6. Prezentacje szkoleniowe na wodach otwartych

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch umiejętności z kursów PADI. Będzie to prezentacja szkoleniowa na wodach otwartych podczas której kandydat musi zademonstrować dwie umiejętności na jednym nurkowaniu, a punktacja za te umiejętności zostaje zsumowana celem wyciągnięcia średniej. Z tego też względu nie ma możliwości poprawki. Aby zaliczyć tę część egzaminu, należy otrzymać średnią minimum 3.4. Średnia poniżej 3.4 powoduje nie zaliczenie IE.

7. Demonstracja umiejętności ratowniczych na wodach otwartych

Od kandydata wymaga się zademonstrowania fachowych umiejętności ratowniczych poprzez przeprowadzenie akcji ratowniczej w przypadku nieprzytomnego nurka na powierzchni. Dozwolona jest jedna poprawka, a nie zaliczenie jej powoduje, iż kandydat nie może uzyskać certyfikacji na niniejszym IE.

8. Ogólne umiejętności

Egzaminator będzie dokonywać obiektywnej oceny ogólnych umiejętności nurkowych kandydatów podczas prezentacji szkoleniowych na wodach basenopodobnych i otwartych. Wymagana jest pełna znajomość i biegłe opanowanie wszystkich umiejętności nurkowych. Od kandydatów wymaga się wykonywania wzorcowych umiejętności, zgodnie z kryteriami PADI. Brak kompetencji w zakresie ogólnych umiejętności nurkowych powoduje, iż kandydat nie może otrzymać certyfikacji na niniejszym IE.

9. Profesjonalizm

Obecność kandydata na egzaminie IE jest całkowicie zależna od Egzaminatora. Jeżeli zachowanie, postawa lub działania kandydata zostaną uznane za nieprofesjonalne, niewłaściwe lub przeszkadzające innym kandydatom, Egzaminator ma prawo usunąć kandydata z programu. Ponadto, w przypadku usunięcia wynikającego z powyższych powodów, kandydat chcący uczestniczyć ponownie w IE musi uzyskać pisemną zgodę PADI.


Egzamin Instruktorski jest bardzo wymagającym programem, ale to niech Cię nie odstrasza. Dołożymy wszelkich starań podczas kursu, aby przygotować Cię jak najlepiej do Egzaminu IE.

 

 

Kursy instruktorskie PADI
Dominik Dopierała Course Director Padi

 Kim jestem, czym dla mnie jest nurkowanie, co osiągniecie, jeśli właśnie u mnie rozpoczniecie swoje szkolenie na Instruktora Nurkowania PADI i zechcecie wraz ze mną wkroczyć w swoją przyszłość w branży nurkowej.

 

 Napisanie tego tekstu to jedno z najtrudniejszych zadań, którym musiałem stawić czoła podczas tworzenia tej strony. Dużo łatwiej przychodzi mi pisanie o kursach, logistyce kursów czy też o nurkowaniach, w których brałem udział, wtedy muszę jedynie odnieść się do swojej wiedzy i doświadczenia. Pisząc ten tekst, czyli o sobie i mojej Szkole Instruktorów Nurkowania Padi musiałem zmierzyć się z własnym ego, bo jak wielu z Was nie bardzo lubię mówić o sobie.

 Wstyd się przyznać, ale na podstawowe pytanie - jak długo nurkuję? - nie potrafię odpowiedzieć. Bo jeśli jest to chwila, w której pierwszy raz w życiu ubrałem płetwy i maskę to nawet tego nie pamiętam na szczęście rodzice zadbali o zdjęcia (jest obok). Mój ojciec był i nadal jest instruktorem nurkowania i prezesem klubu płetwonurków przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Odkąd pamiętam wszystkie letnie wakacje spędzałem na obozach nurkowych, więc trudno sięgnąć pamięcią do chwil, kiedy nauczyłem się pływać i nurkować, niektórzy twierdzą, że taki się urodziłem.
 Jednak do dziś pamiętam dziesiątki płetw, którymi dostawałem w nagrodę za kolejne nurkowe zaliczenia. Dzięki przywilejom, jakie dawało bycie "synem prezesa" zanim dostałem swoje pierwsze uprawnienia płetwonurka młodzieżowego LOKu w 1992, miałem już setki nurkowań na koncie.

 To prawda, że musiałem na to ciężko zapracować, a raczej dużo ponurkować, więc od najmłodszych lat raz w tygodniu uczestniczyłem w zajęciach z nurkowania na basenie. Przez kilka lat reprezentowałem nasz klub płetwonurków na dziesiątkach zawodów w nurkowaniu, wiele z nich udawało mi się wygrywać, więc uzbierała się całkiem duża kolekcja dyplomów i pucharów. Nasz klub działał przy Sekcji Ratownictwa Wodnego przy Ochotniczej Straży Pożarnej i jego statutowymi celami było pomaganie innym. Wielokrotnie brałem udział w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych na zlecenia Policji i Prokuratury.

Od dziecka nie myślałem o niczym innym jak tylko o nurkowaniu. Marzyły mi się dalekie podróże i wspaniałe zwierzęta, które wtedy oglądałem tylko w telewizji. Kiedyś mój przyjaciel powiedział, że największe szczęście to robić w życiu to, co się kocha… i tak zostałem instruktorem nurkowania Padi, a nurkowanie stało się moim zawodem. Po drodze oczywiście przeszedłem przez takie organizacje jak LOK i zostałem instruktorem nurkowania CMAS.
 Byłem już wtedy właścicielem Centrum Nurkowego DECO w Kaliszu, szybko zdobywałem doświadczenie i podnosiłem swoje kwalifikacje instruktorskie. Dzisiaj jestem PADI Course Directorem i szkolę Instruktorów Nurkowania PADI, choć jeszcze kilka lat temu wydawało się to tak mało realne. Moje centrum odniosło sukces w branży nurkowej, od kilku lat jest w czołówce centrów nurkowych wystawiających najwięcej certyfikatów w Polsce.

 Ja po prostu spełniam swoje marzenia podróżuję po świecie, prowadzę szkolenia, rozwijam swoje pasje, tak się składa, że wszystkie one powiązane są z nurkowaniem. Kilka lat temu zacząłem fotografować a potem kręcić filmy podwodne, dzisiaj współpracuję na stałe z Magazynem Nurkowanie i Bluelife.tv a moje zdjęcia ukazują się na wystawach i trafiają na okładki magazynów.

 Na pytanie, dlaczego zostałem Instruktorem Nurkowania Technicznego DSAT TecRec trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Bo czy do nurkowania technicznego pociągnęła mnie chęć poznania bezkresnych głębin czy raczej nieodparta chęć doskonalenia się i stawianie czoła kolejnym wyzwaniom. Pewne jest, że nurkowanie techniczne otworzyło przede mną nowe możliwości, dlatego też zostałem jednym z pierwszych instruktorów nurkowania technicznego DSAT TecRec w Polsce. W ten sposób mogłem poszerzyć zakres kursów, które mogłem zaoferować swoim klientom, ale również rozwijać moją pasję fotograficzną.
 To dzięki długim technicznym nurkowaniom mogłem spędzić na dnie, a właściwie na głębokich wrakach, godziny robiąc zdjęcia i kręcąc filmy. Pomimo tego, że mam dużo czasu na dnie, to jak zawsze jest go za mało, aby zrobić wszystkie ujęcia lub nakręcić materiał filmowy, który bym chciał.
 Wiem, że to nigdy się nie zmieni, więc chętnie wracam na te same wraki i w te same miejsca nurkowe, bo zawsze jest tam wiele do odkrycia i zobaczenia. O nurkowaniach mógłbym pisać w nieskończoność…, więc zapraszam do przeczytania moich artykułów.
 
 Wiele lat brałem udział w szkoleniach technicznych, jako kadra. Szkoląc instruktorów nurkowania technicznego, przede wszystkim pomagałem im opanować sposób, w jaki prowadzić kursy techniczne. Uczyłem ich jak zachować kontrolę i bezpieczeństwo podczas takich kursów. Wiele tych szkoleń zaowocowało nowymi przyjaźniami, dzięki temu do dziś mam wielu kolegów i przyjaciół w Polsce i trochę dalej.

 W swojej pracy instruktora nurkowania ciągłe poznaje wspaniałych ludzi uczę ich nie tylko jak przebierać płetwami i napełniać kamizelkę, ale przede wszystkim jak wykorzystać możliwości, jakie daje im nurkowanie. Zaszczepiam im pasję przygody i ciągłego poznawania świata i ludzi, może dzięki temu mam najwyższe współczynniki kontynuacji edukacji. Wśród moich klientów są uczniowie, studenci, prezesi firm, malarze, kucharze, dyrektorzy banków i uwierzcie, że mógłbym długo wymieniać zawody ludzi, z którymi miąłem przyjemność nurkować i ich szkolić. Dlaczego o tym piszę, ponieważ uczyłem tych ludzi nurkować, ale od nich również wiele się nauczyłem. To oni pokazali mi, czego oczekują, potrzebują, co sprawia im trudności, co jest dla nich ważne a co nie. Wykorzystuję tą wiedzę na co dzień, prowadząc moje Centrum Nurkowe a teraz również Szkołę Instruktorów Nurkowania.  Nigdy nie konkurowałem na rynku ceną - zawsze jakością.

 Moje życiowe motto, które przewodzi wszystkiemu, co robię, a zwłaszcza szkoleniu, brzmi: to, co robisz rób najlepiej jak potrafisz albo…. nie rób tego wcale. Nie uznaję kompromisów i nie zadawalają mnie półśrodki.

  Stronę tą stworzyłem dla wszystkich, którzy myślą o profesjonalnej karierze w PADI. Dla mnie, jako Course Directora PADI, zależy przede wszystkim na jak najlepszym przygotowaniu ich do pracy w zawodzie instruktora nurkowania. To prawda, że przełamałem kilka kanonów w szkoleniu instruktorów nurkowania, zrobiłem to przede wszystkim, aby ułatwić zdobycie tego zawodu. Tyle o mojej historii, nie będę więcej pisał o tym, co jest obecnie, bo o człowieku świadczą czyny a nie słowa.  A jeśli dotrwałeś do tego miejsca w tekście, to albo chcesz zostać instruktorem albo po prostu lubisz czytać. Więc zapraszam do przeczytania mojej strony, polecam zapoznanie się z informacjami zawartymi w artykule "O rewolucji w kursach instruktorskich".
 Warto odwiedzać tę stronę, bo na bieżąco zdobędziesz informacje, co się dzieje branży nurkowej.

 Jeśli pragniesz zmienić swoje życie i chcesz zostać Instruktorem Nurkowania PADI, lub myślisz o karierze w branży nurkowej napisz do mnie emaila lub zadzwoń, z przyjemnością odpowiem na wszystkie Twoje pytania.

 


Dominik Dopierała Course Director Padi

właściciel Centrum Nurkowego i Szkoły Instruktorów Nurkowania DECO

 
 
 
 
 

 

 Napisany przez: Dominik Dopierała
Data wysłania: 2011-01-21
Liczba wyświetleń: 7513

Return

Droga do poziomu Instruktora Nurkowania PADI

 Poziom instruktora w PADI otwiera drzwi do pracy na całym świecie w dziedzinie nurkowania. Fakt, iż PADI szkoli więcej instruktorów niż łącznie wszystkie inne agencje na świecie, sprawia, iż jest to najbardziej znany system szkolenia. Jeśli pomysł pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze brzmi interesująco, zaplanuj podjęcie kursu Open Water Scuba Instructor (OWSI).

  Czytaj więcej...

Droga do poziomu Instruktora Nurkowania Technicznego TecRec

 Kursy nurkowania technicznego TecRec umożliwią Ci poszerzenie swoich możliwości, dzięki nim przekroczysz granice nurkowania rekreacyjnego. Jeśli chcesz zdobyć większe doświadczenie i uczyć innych jak odkrywać tajemnicze głębie rozpocznij kurs Instruktora Nurkowania Technicznego - Tec Instructor TecRec.

  Czytaj więcej...

Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj